dimarts, 12 de setembre de 2017

el corredor verd Collserola-Fòrum es juga al carrer Maladeta

En aquesta entrada exposem les condicions en que es troben els solars de propietat privada que volem que siguin estratègics en el Pla del Verd i la  Biodiversitat de Barcelona.


Demanem al actual equip de Govern del Districte i a tots els partits un acord per modificar l'actual PGM perquè:

el corredor verd Collserola-Fòrum al barri de Porta existirà sols si els solars en discòrdia del carrer Maladeta - a l'eix parc central - maladeta - sóller-ciutat de mallorca - can dragó - meridiana- es converteixen en una part de la infraestructura ecològica de ciutat al PGM.

Si l'actual equip de Govern i la resta de partits es posen d'acord això serà possible... PERQUÈ TENEN UNA JUSTIFICACIÓ URBANA PER ADQUIRIR ELS SOLARS A PREU JUST TAL COM ES VA FER AMB ELS ANTICS PROPIETARIS DELS SOLARS.

si no així, és que ens enganyen a tots plegats perquè escriuen i dibuixen una cosa i en fan un altra...

Dit d'una altra manera....

el corredor verd Collserola-Fòrum al barri de Porta NO EXISTIRÀ PERQUÈ ENTRE EL PARC CENTRAL I LA PLAÇA SÓLLER NO HI HA UNA CONTINUÏTAT I UNA CONNEXIÓ ENTRE LES TAQUES DE VERD

..
AQUI UNA PERSPECTIVA DEL CARRER MALADETA

 DETALL CADASTRE DELS SOLARS DE MALADETA:

 SOLAR 65. Propietat de Justicia. Adquirit per títol de dissolució de comunitat. 25% VPO. 865 m2 de construcció i solar de 278 m2. 2004
 SOLAR 66. Propietat de JoselSL (Sanahuja). Adquirit per adjudicació judicial (17-06-2008). Solar de 274 m2.
 SOLAR 67. Propietat de Ajuntament de Barcelona. Solar de 105 m2 i un costat de 4 metres.Inscripció 12-06-2002
 SOLAR 68. Propietat de familia Vazqués. Adquirit per Herencia. Solar de 115 m2. Inscripció 20-02-2002. Anterior propietària Angels Feliu
 SOLAR 60. Propietat de la SAREB. Adquirit per adjudicació judicial del Mercantil nº4 per concurs voluntari de Augusta Desenvolupaments, taxat per 2.325.000€. Solar de 320 m2. Hipoteca Caixa Penedes.
 SOLAR 59. Propietat de ¿?. Solar de ¿?.Inscripció¿?
 SOLAR 58. Propietat de JoselSL (Sanahuja). en disputa al jutjat per ignorats ocupants (els veïns que planten bledes). Solar de ¿300 m2.?

1 comentari: