Pla Actuació Municipal-Districte 2015-19

Pla Actuació Municipal i de Districte (PAD-PAM 2015-19)

L'Associació de Veïns i Veïnes de Porta creu què
per aquesta legislatura el nostre barri necessita...

Projecte ESTRELLA del mandat 2015-19.

Creiem que seria l'actuació:
Actuació PAD 1. Ampliació Ateneu La Bóbila. Ampliació del centre ocupant l'àrea sitada sota la porxada just en el pis superior a la plaça Sóller. Aquesta intervenció connectaria i donaria visibilitat des de la plaça acabant amb el aïllament secular del centre.
Actuació PAM 3. Remodelació de la plaça Sóller tenint en compte un procés participatiu. Dintre d'un projecte d'àmbit global que connecti la plaça amb la resta d'espais d'interès del nostre districte. La millora de la plaça atrauria a nous usuaris i faria més fàcil les diferents activitats que el veïnat seguirà realitzant en els propers anys com podria ser la castanyada, la festa major o el mercat im-porta.
Actuació PAM 4. - Rambla Verda 1, Meridiana/Can Dragó/Fraba i Puig, el passeig Ciutat de Mallorca, Porta'm a l'Hort, plaça Sóller remodelada/ carrer Maladeta/ Pi i Molist.
Demanem per tant, la remodelació de la plaça Sóller que es cau a trossos incloent-t'hi l'ampliació de l'Ateneu La Bòbila per donar accés des de la plaça.
Què aquesta remodelació es faci paral·lela a un estudi consensuat amb el barri i un projecte tècnic sobre la Rambla Verda 1 que permeti que la remodelació de la plaça estarà coordinada amb el pla urbanístic futur.


LLISTAT D'ACTUACIONS PAD (PLA D'ACCIÓ DE DISTRICTE)

Equipament
Actuació PAD 1. Ampliació Ateneu La Bóbila. Ampliació del centre ocupant l'àrea sitada sota la porxada just en el pis superior a la plaça Sóller. Aquesta intervenció connectaria i donaria visibilitat des de la plaça acabant amb el aïllament secular del centre.

Urbanisme
Actuació PAD 2. Millora de carrers tenint en compte les persones de mobilitat reduïda. Algunes de les intervencions prioritaries serían:
 • Jardins Alfabia – trasllat de zona descarrega a altra costat carrer baixada del carrer.
 • carrers SantaPau, Emili Roca, Malgrat, Desfar i Alcudia davant plaça Alcúdia
 • el carrer Bunyola demanem zona peatonal tal com diuen els comerços
 • al carrer Estudiant entre Cases i Amigó i Valldemosa no té espai la vorera per poder caminar.

Economia Social
Actuació PAD 3. Suport institucional pactat per revitalitzar la plaça Sóller: Mercat im-Porta, activitats,...

Equipaments
Actuació PAD 4.
 • Remodelació de Can Valent com a escola d'horticultura, jardineria urbana i museu agrícola.
 • Arranjament del Club Petanca Alcúdia per millorar instal·lacions.

Desigualtat social
Actuació PAD 5. Accions sostingudes entre administració, serveis socials i entitats del barri per reduir aquest mandat la xacra de la pobresa que ha situat al nostre districte com un dels més pobres de la ciutat


LLISTAT D'ACTUACIONS PAM (PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL)

Urbanisme
Actuació PAM1. Solució al procés judicial dels hortelans del carrer Maladeta.

Actuació PAM 2. Realització d'un projecte d'ordenació de barri on es tinguin en compte les actuacions no realitzades en el PERI, les actuacions a curt però també a llarg termini expressades en el llistat que es presenta a continuació. (veure Actuacions del PERI inacabats pag 2)La redacció d'aquest projecte la considerem estratègica i prioritària ja que condicionarà els projecte de remodelació de la plaça Sóller i les altres actuacions. Consideració del barri com a una super-illa sostenible amb terrenys agrícoles i espais verds.

Urbanisme + participació
Actuació PAM 3. Remodelació de la plaça Sóller tenint en compte un procés participatiu. Dintre d'un projecte d'àmbit global que connecti la plaça amb la resta d'espais d'interès del nostre districte. La millora de la plaça atrauria a nous usuaris i faria més fàcil les diferents activitats que el veïnat seguirà realitzant en els propers anys com podria ser la castanyada, la festa major o el mercat im-porta.

Ecologia Urbana+Urbanisme
Actuació PAM 4. Pacificació dels carrers amb la creació de dos eixos de comunicació realitzant un procés participatiu. La creació d'unes noves àrees pacificades més adaptades al trànsit peatonal i de la bicicleta en l'anomenat corredor verd les considerem estratègiques degut a que la nova àrea de centralitat representada al voltant de la pl. Sóller ha d'estar connectada amb la resta d'espais d'interès del nostre districte. El nou traçat de mobilitat peatonal i de carrils bici tindrà en compta l'afectació de places d'aparcament de cotxes.

 • Rambla Verda 1, Meridiana/Can Dragó/Fabra i Puig, el passeig Ciutat de Mallorca, Porta'm a l'Hort, plaça Sóller remodelada/ carrer Maladeta/ Pi i Molist. Més enllà es troba ja el mateix Ajuntament de Districte.
 • Rambla Verda 2, amb Piferrer/Pintor Alsamora i acabaria a Jardins Alfabia on enllaçaria amb el carril bici que recorre el Passeig Valldaura a traves de c/Lorena

Mobilitat+Ecologia urbana+Urbanisme

 • Recuperar zona verda a parking provisional Pintor Alsamora - Rambla Verda 2 (costat Cementiri S.Andreu)

Habitatge

Actuació PAM 5. Moratòria llicencia obra nova dels solars que estan sense edificar i rehabilitació del teixit existent. La manca d'habitatge de lloguer públic i assequible impedeix la creació de noves llars amb gent jove del barri. Demanem que la iniciativa pública o privada amb suport públic permeti que els solars buits es destinin a habitatge de lloguer social i assequible. Important és la rehabilitació del parc usat sobretot per adequar-ho a la accessibilitat de la gent gran. Volem també apartaments assistits per a gent gran en un dels solars actuals buits.
Compra de l'edifici Valldaura/Eduard Tubau( pça República) per Habitatge Lloguer social.

Habitatge+Urbnisme
PAD. Actuacions del PERI inacabats.

 • Actuació 1, Maladeta – horts son edificables. Expropiar els solar i construir La Rambla de Maladeta amb una zona esportiva al aire lliure.
 • Actuació 2, Maladeta – Justicia + Fundació família-benestar. Expropiar el solar i construir La Rambla de Maladeta amb una zona esportiva al aire lliure.
 • Actuació 4, Valldemosa-Brossa. Concurs de creditors. Es faran pisos de lloguer social.
 • Actuació 6, Valldemossa/ Escultor Ordoñez (cantonada) Pisos lloguer social.
 • Actuació 7, Pintor Alsamora – brossa- Rialp promotor (solar recomprat per altre). Pisos lloguer social i habitatges assistits
 • Actuació 9, la selva al final. Pisos lloguer social i vivendes asistides
 • Actuació 8, Pintor Alsamora Eduardo Tubau enfront cementiri. Pisos lloguer social i vivendes asistides
 • Actuació 12, camp de futbol DAMM. Construcció d'un equipament esportiu i Afectació vial (ampliació Pintor Alsamora)

En cas que el solar no tingui previst a curt termini una actuació, es buscarà negociar amb els propietaris una cessió temporal a l'ajuntament per a què els veïns hi realitzin activitat com a horts urbans en consonància amb els projectes actius al barri i l'escola horticultura i jardineria de Can Valent.

Teixit Comercial
Actuació PAM 6. No a l'ampliació comercial de l'Heron City.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada