dimarts, 12 de setembre de 2017

el corredor verd Collserola-Fòrum es juga al carrer Maladeta

En aquesta entrada exposem les condicions en que es troben els solars de propietat privada que volem que siguin estratègics en el Pla del Verd i la  Biodiversitat de Barcelona.


Demanem al actual equip de Govern del Districte i a tots els partits un acord per modificar l'actual PGM perquè:

el corredor verd Collserola-Fòrum al barri de Porta existirà sols si els solars en discòrdia del carrer Maladeta - a l'eix parc central - maladeta - sóller-ciutat de mallorca - can dragó - meridiana- es converteixen en una part de la infraestructura ecològica de ciutat al PGM.

Si l'actual equip de Govern i la resta de partits es posen d'acord això serà possible... PERQUÈ TENEN UNA JUSTIFICACIÓ URBANA PER ADQUIRIR ELS SOLARS A PREU JUST TAL COM ES VA FER AMB ELS ANTICS PROPIETARIS DELS SOLARS.

si no així, és que ens enganyen a tots plegats perquè escriuen i dibuixen una cosa i en fan un altra...

Dit d'una altra manera....

el corredor verd Collserola-Fòrum al barri de Porta NO EXISTIRÀ PERQUÈ ENTRE EL PARC CENTRAL I LA PLAÇA SÓLLER NO HI HA UNA CONTINUÏTAT I UNA CONNEXIÓ ENTRE LES TAQUES DE VERD

..
AQUI UNA PERSPECTIVA DEL CARRER MALADETA

 DETALL CADASTRE DELS SOLARS DE MALADETA:

 SOLAR 65. Propietat de Justicia. Adquirit per títol de dissolució de comunitat. 25% VPO. 865 m2 de construcció i solar de 278 m2. 2004
 SOLAR 66. Propietat de JoselSL (Sanahuja). Adquirit per adjudicació judicial (17-06-2008). Solar de 274 m2.
 SOLAR 67. Propietat de Ajuntament de Barcelona. Solar de 105 m2 i un costat de 4 metres.Inscripció 12-06-2002
 SOLAR 68. Propietat de familia Vazqués. Adquirit per Herencia. Solar de 115 m2. Inscripció 20-02-2002. Anterior propietària Angels Feliu
 SOLAR 60. Propietat de la SAREB. Adquirit per adjudicació judicial del Mercantil nº4 per concurs voluntari de Augusta Desenvolupaments, taxat per 2.325.000€. Solar de 320 m2. Hipoteca Caixa Penedes.
 SOLAR 59. Propietat de ¿?. Solar de ¿?.Inscripció¿?
 SOLAR 58. Propietat de JoselSL (Sanahuja). en disputa al jutjat per ignorats ocupants (els veïns que planten bledes). Solar de ¿300 m2.?

El corredor verd Collserola - Forum passa pel barri de Porta (maladeta-sóller-c.mallorca-can dragó)

El corredor verd al barri de Porta


La definició de corredor verd, acceptada per tots els grups polítics del Consistori, al Pla Verd de ciutat és:

"... Els corredors verds urbans són franges amb una presència dominant de vegetació i un ús exclusiu, o si més no prioritari, de vianants i bicicletes, que travessen el teixit urbà i que garanteixen la connectivitat i també la connexió entre les diferents taques de verd existents dins la ciutat.
El conjunt de corredors forma una xarxa verda funcional connectada amb els espais naturals perifèrics, una veritable infraestructura ecològica dins la ciutat.
... En aquest sentit, els corredors verds urbans tenen també un paper estratègic en l’assoliment d’una ciutat saludable ..."

PORTA NECESSITA UNA VERITABLE UNIÓ DEL CORREDOR VERD QUE PASSA PEL BARRI AMB LA XARXA VERDA DE LA CIUTAT I ÉS UNA NECESSITAT INAJORNABLE EN ELS PROPERS ANYS QUE CAL PREPARAR ARA.

Això era el que escrivíem al febrer del 2015.....


Raons d'una àrea de centralitat verda i comunitària en el PERI de Porta

El PERI del 97 va ser ciment i tràfic rodat.

El PERI del 2015 serà verd i comunitari


El verd s'imposa com a nou paradigma a les ciutats modernes.
Els anomenats "jardins comestibles" - horts urbans- ja no són mal vistos a àrees residencials.
Els estudis afirmen els efectes positius del conreu sobre les persones.

Hi ha moltes raons sobre les que fonamentar que Porta necessita mantenir els espais lliures per a les properes generacions, verds i comunitaris, lluny de la bulímia constructora de mig segle.
Per aquesta raó la Avv de Porta, juntament amb altres entitats i veïnat ha preparat una resolució per al últim Consell de Districte d'aquesta legislatura.

- propostes de corredors verd al barri de Porta -

Proposta de resolució del Ple del Districte de Nou Barris.


Proposta de resolució del Ple del Districte de Nou Barris adreçat al Consistori de l'Ajuntament de Barcelona i a l'equip de Govern sobre el Peri de Porta.

Després de 23 anys des de la publicació al 1992 de l'estudi del PERI de PORTA cal una revisió dels objectius del mateix per adequar els temes urbanístics i socials a les necessitats actuals. Per això proposem:
  • iniciar la revisió del PERI de Porta inmediatament (o ... després de les eleccions municipals) constituint una Mesa
  • Cal que aquesta revisió es faci amb participació del teixit social i veïnal del barri.
  • mentrestant no hi hagi un acord sobre el PERI es demana a l'Equip de Govern de l'Ajuntament i del Districte
    • la no concessió de llicències d'obra nova.
    • la suspensió de l'ampliació de superfície comercial a l'Heron City
Així mateix ens trobem amb la necessitat d'adequar aquestes propostes amb les línies de treball de l'Ajuntament de Barcelona sota el concepte de Superilles de l'Agenda 21 amb participació ciutadana.

enllaç a la publicació al diumenge 22 de febrer del 2015 >>>

.

El corredor verd Collserola - Forum al barri de Porta

parc central - maladeta - sóller-ciutat de mallorca - can dragó - meridiana


SI ELS PARTITS POLÍTICS ES CREUEN EL QUE SUBSCRIUEN I DIBUIXEN HAURIEN DE MODIFICAR EL PGM PER ENLLAÇAR EL CORREDOR VERD A MALADETA I PASSA PER...

parc central - maladeta - sóller-ciutat de mallorca - can dragó - meridiana

SI ELS PARTITS POLÍTICS ES CREUEN EL QUE SUBSCRIUEN I DIBUIXEN HAURIEN DE MODIFICAR EL PGM PER ENLLAÇAR EL CARRIL BICI DES DE MERIDIANA A L'AJUNTAMENT DE DISTRICTE I PASSA PER...

parc central - maladeta - sóller-ciutat de mallorca - can dragó - meridiana
..
Mapa extret i ampliat del Pla Verd de ciutat - pàg 66 / detall del seu pas per Porta

En aquest mapa extret del Pla del verd i de la biodiversitat 2012-20 de Barcelona, a la seva pàgina 66, sense posar per escrit els compromisos explicita clarament que no hi ha altre manera d'encaixar el corredor verd Collserola-Fòrum al barri de Porta si els solars en discòrdia del carrer Maladeta - a l'eix parc central - maladeta - sóller-ciutat de mallorca - can dragó - meridiana- es converteixen en una part de la infraestructura ecològica de ciutat corresponent al Pla Verd i això necessita la implicació de tots els partits del Consistori i la modificació del PGM.

A no ser que els polítics el que aproven després no ho acompleixen, o sigui, menteixen!!!!!!

el corredor verd Collserola-Fòrum al barri de Porta existirà sols si els solars en discòrdia del carrer Maladeta - a l'eix parc central - maladeta - sóller-ciutat de mallorca - can dragó - meridiana- es converteixen en una part de la infraestructura ecològica de ciutat al PGM.

dilluns, 11 de setembre de 2017

El barri de Porta al Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020 de Barcelona

Amb aquest article volem presentar-ne una sèrie en que l'Associació de Veïns i Veïnes volem explicar com lliguem les reivindicacions urbanístiques que proposem amb els plans directors de l'Ajuntament i del Districte.


Pla del verd i de la biodiversitat 2012-20 de Barcelona

Al 2013 es va presentar aquest Pla director després del treball tècnic del consistori i d’un procés de participació amb més de 300 participants, entre experts, entitats ambientals i socials, empreses, gremis, col·legis professionals i professionals liberals, a més de les diferents administracions.

La definició del Pla del Verd que es va fer és aquesta:

"... Barcelona té el compromís de conservar i millorar el seu patrimoni natural per tal que en puguem gaudir i ens beneficiï a tots. Per fer-ho de manera sistemàtica, la ciutat s’ha dotat d’aquest Pla del verd i de la biodiversitat, que defineix els objectius que perseguim i les línies d’actuació destinades a concretar-los.
És important treballar per una ciutat on la natura i la ciutat interactuïn i es potenciïn, i on el patrimoni verd estigui connectat i estableixi alhora una continuïtat amb el territori natural de la rodalia. Volem que la natura a la ciutat configuri no pas un mapa d’espais aïllats, sinó una autèntica xarxa verda. L’hem de considerar una infraestructura ecològica, en el sentit que és una part constituent de la ciutat, bàsica, fonamental, que fa un servei no tan sols ambiental sinó també social ..."Els corredors verds, concepte que ens interessa, principalment a la nostra Asc., es defineixen així:

"... Els corredors verds urbans són franges amb una presència dominant de vegetació i un ús exclusiu, o si més no prioritari, de vianants i bicicletes, que travessen el teixit urbà i que garanteixen la connectivitat i també la connexió entre les diferents taques de verd existents dins la ciutat.
El conjunt de corredors forma una xarxa verda funcional connectada amb els espais naturals perifèrics, una veritable infraestructura ecològica dins la ciutat.
Al mateix temps, els corredors verds urbans són eixos que es distingeixen per la qualitat de l’espai d’estada i de passeig, i per la presència d’una natura propera a la ciutadania. Aquesta presència fa la ciutat més amable, alhora que crea hàbitats atractius per a la fauna i multiplica els beneficis ambientals i socials. En aquest sentit, els corredors verds urbans tenen també un paper estratègic en l’assoliment d’una ciutat saludable ..."

el corredor Collserola-Forum al seu pas pel barri de Porta i districte de Nou Barris


enllaços:
detall corredor verd Collserola-Forum amb l'anella interior transversal al mar que corra per la ciutat


Així mateix l'actual equip de Govern també va assolir aquest Pla estratègic i va específicament el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana.

Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana

La infraestructura verda és el conjunt d’espais verds, naturals, arbres, horts… tant públics com privats amb vegetació natural, agrícola o enjardinada, i ofereix beneficis socials i ambientals.

El nou Pla implica entre d’altres, la creació de parcs i jardins, recuperar interiors d’illes, enjardinar solars buits, i enverdir cobertes, murs i mitgeres.

El “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana” defineix com assolir l’objectiu plantejat en el Compromís Ciutadà pel Clima d’augmentar en 1m² de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030, el que equival a 160 hectàrees.

És la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn.


Enllaços d'interès:

L’Ajuntament de Barcelona incrementarà 44 hectàrees de verd entre 2015 i 2019, i en 165 hectàrees a l’horitzó 2030

La presentació del Pla a càrrec de la Regidora Janet Sanz, Daniel Mòdol i Frederic Ximeno.