divendres, 24 de juliol de 2015

Els barris no volem l'ampliació de l'Heron City

Comunicat de la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris

En una reunió celebrada el dimecres 22 de juliol, la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris ha tingut coneixement que el projecte d’ampliació de l’espai comercial a l'Heron City va ser aprovat per via de silenci administratiu el passat mes de gener, i que aquesta aprovació inicial deixa en mans del promotor la decisió de fer efectiva l'ampliació.

L’aprovació va tenir lloc quan des del teixit social i comercial de Nou Barris i Sant Andreu i des de la majoria de l'oposició política a l’Ajuntament s'havia demanat la paralització del projecte. Per la seva part, el govern municipal va donar a entendre que efectivament estava paralitzada. És una mostra més de la manca de transparència, de l’absència de diàleg i de priorització dels interessos crematístics per sobre de qualsevol altra consideració social que el consistori del senyor Trias ha mostrat reiteradament al nostre districte.

Des del seu inici, aquesta Coordinadora va rebutjar el mateix projecte del centre comercial Heron City i va preveure alguns dels seus problemes. Aquest centre es va fer en contra d’un projecte anterior, elaborat pels barris, molt més integrador i respectuós amb la trama comercial de Nou Barris i Sant Andreu. El model de centre lúdic era una mostra extrema de mercantilització del lleure que ha mostrat greus insuficiències, que han portat per exemple al tancament de les macro-discoteques. La seva infrautilització n'és un exemple clar.

Ara sembla que es tracta de resoldre els problemes de baixa rendibilitat del negoci immobiliari optant per una solució comercial que afegeix noves pressions sobre el teixit comercial molt més tradicional i integrat en el territori de Nou Barris i Sant Andreu. Si es té en compte que a més coincideix amb l’ampliació del centre comercial La Maquinista, la situació resulta insuportable i totalment injustificada.

Ni els barris ni el teixit comercial del districte necessiten un model de comerç segregat i controlat per uns pocs grans grups. Per tant, demanem als promotors i a l’Ajuntament que busquin una alternativa al projecte.

Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris

Barcelona, 24 de juliol de 2015

divendres, 10 de juliol de 2015

Nou Barris cabrejada segueix dient prouLa campanya “Nou Barris cabrejada, diu prou!” 
va néixer el setembre de 2012 per denunciar públicament l'impacte social que estava tenint sobre els nostres barris la gestió de l'anomenada “crisi econòmica” per part dels diferents governs.
Mentre a les classes populars se'ns acusava d'haver viscut per sobre de les nostres possibilitats i de ser culpables de la nostra creixent pobresa, hem sigut testimonis de l'estafa financera, els casos de corrupció sistèmica, l'evasió d'impostos, l'enriquiment vergonyós d'una part de la població i la falta d'iniciativa dels poders públics per revertir aquesta situació, quan no a actuar directament com a còmplices.
Mentrestant, s'aplicaven polítiques de retallades brutals de drets socials i serveis públics que han posat en qüestió el dret a la sanitat i l'educació públiques, al treball, a l'habitatge, als serveis bàsics, a les pensions, al transport, a la vida comunitària.
Hem vist com es consolidaven a la nostra ciutat les desigualtats socials entre rendes i entre territoris, com s'especulava amb l'habitatge, el sòl i els serveis públics i com es negava als veïns i veïnes i als seus moviments socials el dret a participar en la construcció d'una ciutat més igualitària.
Nou Barris cabrejada va néixer per posar cara i nom als veritables perjudicats d'aquestes polítiques: els nostres veïns i veïnes. Per posar en comú la situació compartida per tantes persones dels nostres barris, alçar la veu i unir forces per fer sentir la nostra indignació i voluntat de transformació social. I seguim, perquè la vida segueix sent dura. Perquè una cosa és entendre què és el que passa i una altra viure-ho de manera personal, aïllada i sense possibilitats de sortida. Les entitats de la campanya estem convençudes que l'única resposta a la injustícia social que patim ha de ser col·lectiva, perquè es tracta de problemes col·lectius que impacten fortament a la vida de persones concretes.
En aquest tres anys hem constatat que les veïnes i veïns de Nou Barris podem treballar junts per defensar el nostres drets independentment dels àmbits d'actuació de les nostres organitzacions ciutadanes i sent capaces de deixar fora les lògiques partidistes. Hem reforçat la nostra capacitat de reacció col·lectiva i hem millorat les nostres eines de debat i proposta social.
Ara que comença a caminar un nou govern a l'Ajuntament, l'administració pública més propera que tenim, volem reafirmar el missatge que recollíem al manifest fundacional de Nou Barris cabrejada. No callarem davant les agressions als drets socials aconseguits. Exigirem una avaluació seriosa dels problemes socials i polítiques de suport als veïns i veïnes en situació de vulnerabilitat. Vetllarem perquè les administracions reconeguin i respectin el teixit social del territori. També seguim demanant a l'Ajuntament la celebració d'un plenari monogràfic sobre la situació d'emergència social al districte.
És l'única via per aconseguir allò pel que sempre hem lluitat: poder viure en uns barris millors, amb unes condicions de vida dignes. Nou Barris cabrejada segueix dient prou.
Campanya Nou Barris cabrejada, diu prou!

No és pobresa, és injustícia
Barcelona, juliol de 2015