dimarts, 17 de desembre de 2019

Paràlisi política al Districte: uns partits sense alternativa tomben la primera Iniciativa Ciutadana a Barcelona

Els partits del Districte al tombar la Iniciativa Ciutadana per Maladeta deixen via lliure a l'especulació immobiliària

INICIATIVA CIUTADANA:

"ESTIC D’ACORD QUE S’INCLOGUI UN PUNT ESPECÍFIC A L’ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA INICIÏ ELS TRÀMITS PERTINENTS PERQUÈ EL SOLAR DEL CARRER MALADETA, UBICAT ENTRE ELS CARRERS ALCÚDIA I ESCULTOR ORDOÑEZ, SIGUI DECLARAT ESPAI PÚBLIC."

En aquesta pregunta concreta els partits van votar de la següent manera al Plenari de Districte :
  • A favor: ERC
  • En contra: PSC
  • Abstenció: PP, Barcelona pel Canvi (Ciudadanos), Barcelona en Comú.
Prop de dues mil firmes del veïnat de Nou Barris van avalar una lluita de més d'una dècada quan va arribar a les carpetes de cada un dels consellers dels partits la Iniciativa. Era una demanda de la nostra Associació de Veïns que ha estat construïda durant anys amb una argumentació sòlida i disposades a discutir amb el Districte i Barcelona qualsevol ús dels espais que no sigui especulatiu. Pensàvem després de la darrera reunió amb Janet Sanz, regidora d'Urbanisme de Barcelona que hi havia entesa i esperit constructiu com hem mostrat en tots els temes d'urbanisme al barri en el que hi ha molts fronts per tancar encara.

La proposta de les entitats configuren un barri molt més habitable, verd i amb serveis públics de qualitat que suma en la línia que varem acordar per la plaça Sóller i l'Ateneu La Bòbila. Era la voluntat veïnal legítimament expressada per les vies establertes de participació ciutadana per la mateixa anterior alcaldessa, Ada Colau: Maladeta serà un espai de titularitat pública i no uns solars on s'aixequin pisos de promotores com Núñez i Navarro, etc... a preus prohibitius que expulsen el veïnat.

Les intervencions dels partits al punt de Maladeta mostren ignorància i menyspreu per la primera Iniciativa Popular que arriba a un Plenari de Districte a Barcelona. Potser només estan sotmesos als interessos de les elits que marquen la seva agenda política.

 QUÈ S'HA PERDUT AL PLENARI DEL DISTRICTE?

Els horts dels jubilats del barri són la barricada contra la desaforada especulació immobiliària que ha destruït la ciutat en les darreres èpoques en la qual tenen molta responsabilitat els dos partits que durant dècades han estat al front de la Casa Gran: PSC i Iniciativa-Verds.

El primer gran argument de defensa de Maladeta com espai públic va ser LA RAMBLA DE PORTA ÉS EL QUE IMPORTA. El lema nascut al 2008 reivindicava uns corredors verds per respirar i reduir l'efecte bombolla de calor que viu Barcelona amb uns estius cada cop més tòrrids.

Per recolzar aquest argumentari les entitats de Porta vam adaptar el nostre Pla de barri explicat en el darrers anys en aquest web al Pla del verd i de la biodiversitat 2012-20 de Barcelona que va ser una mesura de Govern consensuda amb tots els partits que ara s'obliden. La desidia política municipal es la mostra local del fracàs internacional de la Conferencia del Clima de Madrid a les mateixes dates. Era i és el segon gran argument nostre.

Dos corredors verds hem estat proposant als partits a Porta al Pla de Districte i de ciutat (PAD-PAM). El que diem no cau del cel. Les entitats del barri tenim un projecte popular del que manquen els partits. És el tercer gran argument.

I finalment a la darrera legislatura hem estat treballant aquests temes a les taules d'ecologia i urbanisme del barri. Per a què ha servit validar-les amb la nostra presència? Per a què ens han fet perdre el temps en llargues reunions? El darrer equip de Govern ens ha enganyat o potser som uns babaus.

Les entitats del barri estàvem disposades fins i tot a discutir els usos de Maladeta en relació directa a les necessitats del barri, districte i ciutat. Ho varem deixar molt clar en aquesta entrada>>> però en cap cas volem que la paràlisi política expressada en les votacions permetin l'especulació als solars de Maladeta. És el nostre quart gran argument.

Els partits es despullen davant el veïnat al Plenari

En primer lloc volem destacar el paper jugat pel Partit dels Socialistes de Catalunya que al nostre barri i al nostre districte va guanyar les darreres eleccions. El PSC ha estat l'únic que ha votat en contra. Els seus vots han estat suficients per tombar la Iniciativa Ciutadana que culminava 12 anys de propostes veïnals. El PSC mai ha mostrat aquests anys interés i el seu silenci mostra que estan més d'acord que construeixi Nuñez i Navarro a Maladeta per acabar el seu projecte del PERI del 1994 al 2020.

El paper jugat per Barcelona en Comú ens ha trencat el cor. Després d'escoltar per activa i per passiva els nostre argumentari durant els 4 anys de la darrera legislatura amb hores i hores de reunions, la portaveu de BEC va justificar la seva abstenció amb:

"Si totes les iniciatives pel fet de presentar-les s'haguessin d'aprovar... Jo només us recordo la iniciativa de Tortosa, que va demanar que es posés el monument a Franco. Si fos així, també hi hauríem de dir que sí" (Esther Flaquer, 12 de desembre de 2019)
Això mostra un despreci per totes les hores de treball als Consells de barri, a les reunions al Districte i a les taules. No, sra consellera Flaquer, nosaltres no hem presentat una iniciativa sorgida del barret d'un prestidigitador. És un despreci a un treball d'elaboració popular per integrar-lo al PAD-PAM. No era una estàtua al dictador Franco. Coneixia perfectament que volíem. Barcelona en Comú ha mostrat que tenia una agenda oculta amb arguments que mai ha mostrat obertament la darrer legislatura.

El Partit Popular va ser el primer partit que fa més de deu anys es va fotografiar reivindicant la RAMBLA DE PORTA AL COSTAT DEL VEÏNAT. Estava el Conseller Javier BARREÑA aquell dia. Al Consell de Districte va tenir la valentia de dir que el partit l'havia trucat des de la Casa Gran obligant-lo a fer el que no volia. Es va abstenir. El seient va pesar més que les lleialtats als veïns.

l'Associació del  Veïnat de Porta continuarà lluitant a pesar de la derrota que ens han infringit la majoria de partits. La voluntat popular no serà esclafada.

Cap comentari:

Publica un comentari