dissabte, 23 de febrer de 2019

2015-19 que ha fet l'Ajuntament i que no ha fet aquest mandat respecte de les demandes del teixit veïnal de PortaPla Actuació Municipal i de Districte (PAD-PAM 2015-19)

L'Associació de Veïns i Veïnes de Porta va proposar per a la legislatura les següents necessitats.

Projectes ESTRELLA del mandat:

:
Actuació PAD 1. Ampliació Ateneu La Bóbila. Aquesta intervenció connectaria i donaria visibilitat des de la plaça acabant amb el aïllament secular del centre.
(RESULTAT: S’INICIARAN LES OBRES APROVADES EN EL NOU MANDAT. EL DISTRICTE NO HA ESTAT CAPAÇ D’UBICAR DURANT LES OBRES L’ATENEU EN UN SOL ESPAI)

Actuació PAM 3. Remodelació de la plaça Sóller tenint en compte un procés participatiu. Dintre d'un projecte d'àmbit global que connecti la plaça amb la resta d'espais d'interès del nostre districte. La millora de la plaça atrauria a nous usuaris i faria més fàcil les diferents activitats que el veïnat seguirà realitzant en els propers anys com podria ser la castanyada, la festa major o el Mercat Im-porta.
(RESULTAT: ACABA D’INICIAR-SE LES OBRES)

Actuació PAM 4. - Rambla Verda 1 constituïda per l’espai verd continu entre els carrers Meridiana/Can Dragó/Fraba i Puig, el passeig Ciutat de Mallorca, Porta'm a l'Hort, plaça Sóller remodelada/ carrer Maladeta/ Pi i Molist.
(RESULTAT: s’està negociant una solució al carrer Maladeta on les promotores volen fer pisos lliures i el veïnat vol equipaments o zona verda des de fa una dècada)ALTRES D'ACTUACIONS PAD general (PLA D'ACCIÓ DE DISTRICTE)
Urbanisme
Actuació PAD 2. Millora de carrers tenint en compte les persones de mobilitat reduïda. Algunes de les intervencions prioritaries serían:
 • Jardins Alfabia – (RESULTAT: obres casi finalitzades)
 • carrers Alcudia, Alella (RESULTAT: obres finalitzades)
 • el carrer Bunyola demanem zona peatonal (RESULTAT: NO FET)
 • al carrer Estudiant entre Cases i Amigó i Valldemosa (RESULTAT: NO FET)
Economia Social
Actuació PAD 3. Suport institucional pactat per revitalitzar la plaça Sóller: Mercat im-Porta, activitats,...
(RESULTAT: hi ha hagut suports a les activitats realitzades)
Equipaments
Actuació PAD 4.
 • Remodelació de Can Valent com a escola d'horticultura (RESULTAT: NO FET)
 • Arranjament del Club Petanca Alcúdia. (RESULTAT: NO FET)
Desigualtat social
Actuació PAD 5. Accions sostingudes entre administració, serveis socials i entitats del barri per reduir aquest mandat la xacra de la pobresa que ha situat al nostre districte com un dels més pobres de la ciutat. (RESULTAT: NO FET)
LLISTAT D'ACTUACIONS PAM (PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL)
Urbanisme
Actuació PAM1. Solució al procés judicial dels hortelans del carrer Maladeta. (RESULTAT: arxivada demanda)
Actuació PAM 2. Realització d'un projecte d'ordenació de barri on es tinguin en compte les actuacions no realitzades en el PERI Consideració del barri com a una super-illa sostenible amb terrenys agrícoles i espais verds. (RESULTAT: NO FET)
Ecologia Urbana+Urbanisme
Actuació PAM 4. Pacificació dels carrers amb la creació de dos eixos de comunicació realitzant un procés participatiu. La creació d'unes noves àrees pacificades més adaptades al trànsit peatonal i de la bicicleta en l'anomenat corredor verd les considerem estratègiques degut a que la nova àrea de centralitat representada al voltant de la pl. Sóller ha d'estar connectada amb la resta d'espais d'interès del nostre districte. El nou traçat de mobilitat peatonal i de carrils bici tindrà en compta l'afectació de places d'aparcament de cotxes.
 • Rambla Verda 1, Meridiana/Can Dragó/Fabra i Puig, el passeig Ciutat de Mallorca, Porta'm a l'Hort, plaça Sóller remodelada/ carrer Maladeta/ Pi i Molist. Més enllà es troba ja el mateix Ajuntament de Districte. (RESULTAT: NO FET)
 • Rambla Verda 2, amb Piferrer/Pintor Alsamora i acabaria a Jardins Alfabia on enllaçaria amb el carril bici que recorre el Passeig Valldaura a traves de c/Lorena (RESULTAT: en estudi però sense acord)
Mobilitat+Ecologia urbana+Urbanisme
 • Recuperar zona verda a parking provisional Pintor Alsamora - Rambla Verda 2 (costat Cementiri S.Andreu)  (RESULTAT: en estudi però sense acord)
Habitatge
Actuació PAM 5. Moratòria llicencia obra nova dels solars que estan sense edificar i rehabilitació del teixit existent. (RESULTAT: NO FET)
Compra de l'edifici Valldaura/Eduard Tubau( pça República) per Habitatge Lloguer social. (RESULTAT: NO FET)
Habitatge+Urbnisme
PAD. Actuacions del PERI inacabats.
 • Actuació 1, Maladeta – horts son edificables. Expropiar els solar i construir La Rambla de Maladeta amb una zona esportiva al aire lliure. (RESULTAT: NO FET)
 • Actuació 6, Valldemossa/ Escultor Ordoñez (cantonada) Pisos lloguer social. (RESULTAT: NO FET)
 • Actuació 7, Pintor Alsamora – brossa- Rialp promotor (solar recomprat per altre). Pisos lloguer social i habitatges assistits. (RESULTAT: NO FET)
 • Actuació 9, la selva al final. Pisos lloguer social i vivendes asistides. (RESULTAT: NO FET)
 • Actuació 8, Pintor Alsamora Eduardo Tubau enfront cementiri. Pisos lloguer social i vivendes asistides (RESULTAT: NO FET)
 • Actuació 12, camp de futbol DAMM. Construcció d'un equipament esportiu i Afectació vial (ampliació Pintor Alsamora) (RESULTAT: en estudi)
Teixit Comercial
Actuació PAM 6. No a l'ampliació comercial de l'Heron City. (RESULTAT: en estudi)

Cap comentari:

Publica un comentari