dilluns, 11 de setembre de 2017

El barri de Porta al Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020 de Barcelona

Amb aquest article volem presentar-ne una sèrie en que l'Associació de Veïns i Veïnes volem explicar com lliguem les reivindicacions urbanístiques que proposem amb els plans directors de l'Ajuntament i del Districte.


Pla del verd i de la biodiversitat 2012-20 de Barcelona

Al 2013 es va presentar aquest Pla director després del treball tècnic del consistori i d’un procés de participació amb més de 300 participants, entre experts, entitats ambientals i socials, empreses, gremis, col·legis professionals i professionals liberals, a més de les diferents administracions.

La definició del Pla del Verd que es va fer és aquesta:

"... Barcelona té el compromís de conservar i millorar el seu patrimoni natural per tal que en puguem gaudir i ens beneficiï a tots. Per fer-ho de manera sistemàtica, la ciutat s’ha dotat d’aquest Pla del verd i de la biodiversitat, que defineix els objectius que perseguim i les línies d’actuació destinades a concretar-los.
És important treballar per una ciutat on la natura i la ciutat interactuïn i es potenciïn, i on el patrimoni verd estigui connectat i estableixi alhora una continuïtat amb el territori natural de la rodalia. Volem que la natura a la ciutat configuri no pas un mapa d’espais aïllats, sinó una autèntica xarxa verda. L’hem de considerar una infraestructura ecològica, en el sentit que és una part constituent de la ciutat, bàsica, fonamental, que fa un servei no tan sols ambiental sinó també social ..."Els corredors verds, concepte que ens interessa, principalment a la nostra Asc., es defineixen així:

"... Els corredors verds urbans són franges amb una presència dominant de vegetació i un ús exclusiu, o si més no prioritari, de vianants i bicicletes, que travessen el teixit urbà i que garanteixen la connectivitat i també la connexió entre les diferents taques de verd existents dins la ciutat.
El conjunt de corredors forma una xarxa verda funcional connectada amb els espais naturals perifèrics, una veritable infraestructura ecològica dins la ciutat.
Al mateix temps, els corredors verds urbans són eixos que es distingeixen per la qualitat de l’espai d’estada i de passeig, i per la presència d’una natura propera a la ciutadania. Aquesta presència fa la ciutat més amable, alhora que crea hàbitats atractius per a la fauna i multiplica els beneficis ambientals i socials. En aquest sentit, els corredors verds urbans tenen també un paper estratègic en l’assoliment d’una ciutat saludable ..."

el corredor Collserola-Forum al seu pas pel barri de Porta i districte de Nou Barris


enllaços:
detall corredor verd Collserola-Forum amb l'anella interior transversal al mar que corra per la ciutat


Així mateix l'actual equip de Govern també va assolir aquest Pla estratègic i va específicament el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana.

Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana

La infraestructura verda és el conjunt d’espais verds, naturals, arbres, horts… tant públics com privats amb vegetació natural, agrícola o enjardinada, i ofereix beneficis socials i ambientals.

El nou Pla implica entre d’altres, la creació de parcs i jardins, recuperar interiors d’illes, enjardinar solars buits, i enverdir cobertes, murs i mitgeres.

El “Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana” defineix com assolir l’objectiu plantejat en el Compromís Ciutadà pel Clima d’augmentar en 1m² de verd per cada habitant en l’horitzó del 2030, el que equival a 160 hectàrees.

És la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn.


Enllaços d'interès:

L’Ajuntament de Barcelona incrementarà 44 hectàrees de verd entre 2015 i 2019, i en 165 hectàrees a l’horitzó 2030

La presentació del Pla a càrrec de la Regidora Janet Sanz, Daniel Mòdol i Frederic Ximeno.

Cap comentari:

Publica un comentari