diumenge, 22 de novembre de 2015

Avaluació Consell de Barri 11 de Novembre

Volíem manifestar el nostre malestar en relació al desenvolupament del passat Consell de Barri realitzat l'onze de Novembre al Centre Cívic de Can Verdaguer. La sensació de frustració al final de la reunió va ser generalitzada. És per aquest motiu que correm el risc que el consell de barri esdevingui un espai informatiu generador de frustracions, on solament es discuteix de detalls quotidians, interessos particulars i pors. És per aquest motiu que exigim mecanismes democràtics que millorin el funcionament per ha que sigui veritablement l'espai pedagògic de construcció ciutadana del barri de Porta. A continuació s'intenta avaluar alguns punts que ens semblen clau per a millorar a les properes edicions.


La comissió de seguiment ha de tenir un paper més rellevant. Tenint en compte la periodicitat bianual dels consells de barri, la comissió de seguiment hauria de crear eines per a millorar la continuïtat dels temes que s’hi tracten i així millorar el seu caràcter vinculant. Per altre banda si hi ha discrepàncies que ens encallen al consell, s'ha de traslladar a la comissió de seguiment dient que existeix aquest espai on tractar amb profunditat aquests temes. Un debat continuat en la comissió pot ajudar a sumar persones interessades en la participació al barri millorant aquesta forma la visibilització i nivell d'implicació.
La convocatòria s'ha de millorar a partir de les entitats. A més d'informar mitjançant un cartell amb el dia i l’hora s'ha de passar a implicar les persones de les entitats. Va faltar molt treball de contactes previs abans de posar un cartell amb l’horari i el lloc. Aquesta convocatòria a partir de les entitats pot millorar la motivació a assistir.
La figura d'un facilitador que dinamitzi la sessió. Ens vam trobar amb un consell de barri poc organitzat i mal dinamitzat. S'ha d'intentar afavorir les aportacions que ajuden a sumar en col·lectiu per intentar fugir dels aspectes anecdòtics i personals dels veïns. Buscar l'exposició d'activitats amb objectius concrets i que encoratgin la participació. Cal recalcar que l'últim punt de l'ordre del dia era la presentació dels projectes comunitaris. Al deixar aquest punt per quan portàvem més dos hores els representants dels projectes van tenir que marxar i no es va poder explicar correctament. Per aquest motiu s'ha de limitar les intervencions amb temps per a que algunes persones no acaparin tots els torns de paraules i millori la qualitat de les intervencions. Creiem necessària una figura de facilitador preparada i que conegui el barri complementant-se amb d'altres professionals.
Prioritzar les intervencions de persones que representen entitats. La llargada del consell i la qualitat de les intervencions dels veïns va influenciar en la percepció final de què no havia anat del tot bé. S'ha de potenciar les intervencions de les persones que estem treballant setmanalment en la vida del barri i s'han de respectar els acords que es prenen en la comissió de seguiment. Cal recordar que un dels pactes de la comissió va ser que en el punt de precs i preguntes s'obriria paraula a la resta d'entitats i veïns que no havien participat en l'ordre del dia. Aquest acord no es va respectar i es va obrir el torn de paraula en cada punt, ajudant a que s'allargués el consell més del compte.
Disposició de l'espai. La disposició de les cadires en front de la tarima no ajuda a la comunicació entre persones. Es podria buscar un altre espai que no fos can Verdaguer on la configuració en cercle en un mateix nivell de les cadires podria ajudar a millorar l'ambient entre els participants.

Busqueda d'objectius. A més d'informar i proposar s'han de buscar resultats. Al passat consell de barri no van quedar clars els objectius. Per la propera edició demanem que l'Equip de Govern porti una proposta concreta de quines seran les actuacions a realitzar en el barri de Porta prèviament presentada en la comissió de seguiment.


1 comentari:

  1. Molt bona la reflexió i el conjunt de l 'article. En temes de participació i organs de decisió ciutadana tenim una gran feina a fer per crear una profunda renovació i transformació d´aquesta anquilosada i recalcitrada "demos gracias"

    ResponSuprimeix