divendres, 24 de juliol de 2015

Els barris no volem l'ampliació de l'Heron City

Comunicat de la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris

En una reunió celebrada el dimecres 22 de juliol, la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris ha tingut coneixement que el projecte d’ampliació de l’espai comercial a l'Heron City va ser aprovat per via de silenci administratiu el passat mes de gener, i que aquesta aprovació inicial deixa en mans del promotor la decisió de fer efectiva l'ampliació.

L’aprovació va tenir lloc quan des del teixit social i comercial de Nou Barris i Sant Andreu i des de la majoria de l'oposició política a l’Ajuntament s'havia demanat la paralització del projecte. Per la seva part, el govern municipal va donar a entendre que efectivament estava paralitzada. És una mostra més de la manca de transparència, de l’absència de diàleg i de priorització dels interessos crematístics per sobre de qualsevol altra consideració social que el consistori del senyor Trias ha mostrat reiteradament al nostre districte.

Des del seu inici, aquesta Coordinadora va rebutjar el mateix projecte del centre comercial Heron City i va preveure alguns dels seus problemes. Aquest centre es va fer en contra d’un projecte anterior, elaborat pels barris, molt més integrador i respectuós amb la trama comercial de Nou Barris i Sant Andreu. El model de centre lúdic era una mostra extrema de mercantilització del lleure que ha mostrat greus insuficiències, que han portat per exemple al tancament de les macro-discoteques. La seva infrautilització n'és un exemple clar.

Ara sembla que es tracta de resoldre els problemes de baixa rendibilitat del negoci immobiliari optant per una solució comercial que afegeix noves pressions sobre el teixit comercial molt més tradicional i integrat en el territori de Nou Barris i Sant Andreu. Si es té en compte que a més coincideix amb l’ampliació del centre comercial La Maquinista, la situació resulta insuportable i totalment injustificada.

Ni els barris ni el teixit comercial del districte necessiten un model de comerç segregat i controlat per uns pocs grans grups. Per tant, demanem als promotors i a l’Ajuntament que busquin una alternativa al projecte.

Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris

Barcelona, 24 de juliol de 2015

2 comentaris: