diumenge, 5 d’abril de 2015

9 centres educatius de Porta es trobarien en zones amb important contaminació atmosfèrica

El Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, el CREAL, conclou que la contaminació perjudica l'aprenentatge dels nens.

La revisió del PERI del barri que demana l'Avv haurà de cercar solucions d'ampli abast.

L'estudi del CREAL s'ha fet sobre 2.897 alumnes de Primària, entre 7 i 10 anys, de 39 escoles de Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Segons els autors, el cervell dels nens és especialment vulnerable, perquè està en desenvolupament; la contaminació dels vehicles l'afecta i l'intoxica, i pot tenir conseqüències en el rendiment escolar i en el comportament dels alumnes.

L'estudi publicat ara a la revista mèdica PLOS Medicine analitza tres paràmetres: la memòria de treball, la memòria superior de treball i l'atenció. I els resultats revelen que aquells que es troben en escoles amb nivells més alts de contaminació rendeixen menys que els que tenen l'aire més net. "...Els nens que assisteixen a escoles amb nivells alts de contaminació, tant a la classe com al pati, van experimentar un menor creixement de les funcions cognitives essencials ...", ha explicat l'investigador que ha dirigit l'estudi, Jordi Sunyer. A més sosté que una escola situada prop de carrers amb molt trànsit "pot tenir conseqüències en el rendiment escolar i el comportament" dels alumnes.
mapa contaminació BCN amb l'illa de Porta i solucions proposades

Meridiana, Ronda del Mig i Valldaura marquen elevats nivells al mapa.

Dels 13 centres de Porta cap ha estat en el programa de seguiment però els resultats de l'estudi i els mapes indiquen que podem tenir una certa preocupació per la qualitat de l'aire de les escoles situades en els carrers esmentats. I onze centres educatius del barri es trobarien entre carrers d'elevada contaminació.
Especialment els patis de les escoles Palma de Mallorca, escola Bressol Ciutat de Mallorca, Aloma i l'institut Flos i Calcat donen directament en un carrer d'elevat trànsit rodat com es la Ronda del Mig/Piferrer/Valldaura.
D'altra banda hi hauria una zona de contaminació inferior entre dos vies d'alta contaminació (Meridiana, Piferrer) entre les quals estarien els centres educatius de l'escola de Música, institut d'Hosteleria, el IES Valldemosa, escola bressol Can Dragó, i finalment l'escola Splai i l'escola de Disseny Deia a la zona de Pi i Molist.

La Plataforma per la Qualitat de l'aire demana 24 mesures a l'Ajuntament.

En el Manifest de presentació, la Plataforma per la Qualitat de l'aire recentment creada pels episodis d'alta contaminació del passat hivern, avisa que la contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primer ordre.  L’Organització Mundial de la Salut (OMS) explica la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el càncer. La principal causa de contaminació en la Regió Metropolitana de Barcelona és el trànsit rodat de vehicles privats seguit de l'activitat industrial i del trànsit marítim i aeri.
Demana en total 24 mesures entre les quals hi ha dos recollides en la revisió del PERI de Porta proposades per diverses entitats del barri.
Quatre estan recollides en la proposta de revisió del PERI de Porta
Seguint la numeració de la Plataforma serien:
5. Reducció de l’espai reservat per al vehicle privat motoritzat i adopció de mesures de pacificació.
6. Urbanització segons model de ciutat compacte que disminueix l’ús del vehicle privat, prioritzant polítiques de mobilització dels habitatges buits i rehabilitacions.
7. Establiment d'eixos de mobilitat amb itineraris preferents per a vianants i rutes de salut, extensió d’àrees de vianants i espais verds.
8. Creació d’un Pla de foment de l'ús de la bicicleta sobretot a les ciutats, amb extensió i millora de la xarxa  i interconnexió metropolitana

Cap comentari:

Publica un comentari